جدیدترین اخبار و مقالات پروکسیما بی

از زمانی که محققان خبر کشف سیاره فراخورشیدی شبیه زمینی جدید را اعلام کرده‌اند، این سیاره شبیه زمین به هدف جذابی برای مطالعه تبدیل شده است. قرار گرفتن این سیاره در فاصله‌ی ۴٫۲ سال نوری از زمین، آن را به شبیه‌ترین سیاره به زمین در خارج از منظومه شمسی تبدیل کرده که تاکنون کشف ‌شده…

اوایل ماه جاری ناسا از کشف، هفت‌سیاره فراخورشید به‌اندازه زمین در منظومه ای به نام تراپیست-1 خبر داده بودند که تنها 40 سال نوری با ما فاصله دارد. چنین کشفی باوجود ویژگی‌های این سیارات و همچنین فاصله 40 سال نوری بسیار کشف چشمگیری محسوب می‌شود. اما به نظر می‌رسد، حداقل چند سیاره این منظومه جو…

سیاره ای که به تازگی کشف شده، پروکسیما بی نام دارد و در فاصله 4.2 سال نوری با زمین واقع شده است. این سیاره، نزدیک ترین سیاره شبیه به زمین است که احتمالا، پتانسیل سکونت در خارج از منظومه شمسی را داراست. تحقیقات جدید نشان می دهد که احتمالا، سطح این سیاره دور دست، کاملاً از…