coinex
otetmarket
راهنمای خرید تکراتو

حذف دائمی ترس ها از ذهن آدمی با تکانه های رفتارشناختی

حذف دائمی ترس ها از ذهن آدمی با تکانه های رفتارشناختی

خرد عام می گوید که رویارویی با ترس ها راه خوبی برای فائق آمدن بر آنهاست و در واقع صور مختلف درمان ترس، بر همین اساس استوار است. ولی با ترکیب هوش مصنوعی (AI) و علوم عصبی، تیم بین المللی پژوهشگران به راهی دست یافتند تا ترس هایی خاص را از ذهن حذف کنند، آن هم بدون اینکه نیاز به رویارویی با آن ترس باشد. این رویکرد باعث درمان راحت تر فوبیاهای مختلف و اختلال های استرس پس از ضایعه روانی است.

بر اساس ادعای مؤسسه ملی سلامت روانی آمریکا، 18 درصد بزرگسالان این کشور  نوعی ترس یا اختلال تشویش ذهنی دارند. رویکرد معمول نسبت به درمان این شرایط همراه ترس چیزی است که با نام درمان از طریق مواجهه شناخته می شود و در آن سوژه در محیطی امن با ترس های خود مواجه می شود و ذهن در شرایطی قرار می گیرد که بتواند سطح پایینی از خطر واقعی یا به طور کلی عدم حضور آن را حس کند. ولی این روش مشکلاتی نیز دارد و بیمار طی گذران این درمان با مشکلات روانی عدیده ای مواجه می شود.

روش جدید که «فیدبک عصبی کدزدایی شده» نام دارد، از روش های تشخیص تصاویر هوش مصنوعی برای نظارت و تشخیص الگوهای ذهنی پیچیده  ای استفاده می کند که نماینده برخی از خاطرات ترس است. این روش روی 17 نفر از داوطلبان سالم امتحان شد، بدین صورت که به آنها تصاویری نشان داده و در همین زمان شوک های الکتریکی نیز به آنها وارد شد تا خاطرات ترس در ذهن آنها شکل بگیرد.

این تیم با تحلیل الگوهای ترس شکل گرفته در ذهن، متوجه شدند که حتی در زمان استراحت سوژه ها نیز اثرات این شوک ها قابل مشاهده است، یعنی حتی در زمانی که آنها آگاهانه متوجه آن نبودند. سپس در مرحله بعد با تشخیص این الگوهای ترس در حالت خودآگاهی، به سوژه ها سکه هایی داده می شد تا ارتباط ذهنی بین خاطرات ترس و این پاداش شکل بگیرد. به مرور زمان پژوهشگران متوجه شدند که الگوی خاطرات این ترس در این افراد بهبود یافت. البته جمعیت آماری و نتایج حاصل چندان معنادار نیست و نیاز به جمعیت بزرگ تری هست تا از صحت این روش اطمنیان حاصل شود.

منبع: NewAtlas

راهنمای خرید تکراتو
ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |


ارسال نظر