جستجو: بورس

وزیر اقتصاد با اشاره بر تداوم عرضه خودرو در بورس طبق مصوبه شورای عالی بورس، عدم اجرای این مصوبه را منوط به تصمیم شورای رقابت درباره قوانین ضدانحصار می‌داند.

صفحه 1 از 150