جدیدترین مطالب زرناز امامی

آخرین اخبار به دست رسیده حاکی از آن است که بزرگترین مرکز فناوری جهان در دبی در حال ساخت است. این منطقه به یک مرکز فناوری بزرگ و مهم تبدیل در آینده می‌شود که کارآفرینان بزرگ را از س تاسر دنیا به خود جذب می‌کند.

شرکت OpenAI اخیراً قابلیت جدیدی را به مدل هوش مصنوعی DALL-E اضافه نموده است که اقدام به گسترش تصاویر فراتر از کادر با هوش مصنوعی با الگو برداری از عکس اصلی می‌کند.

صفحه 1 از 5