جدیدترین اخبار و مقالات آخرالزمان زامبی

زامبی چیست و چه مفهومی دارد؟ مفهوم زامبی (Zombie) ریشه هائیتی داشته و از اصطلاح نزمبی به معنای روح گرفته شده است. اما این وسواس زیاد به زامبی‌ها تنها به منطقه هائیتی محدود نماند.

کشف استخوانهای قطعه قطعه شده و سوخته در گورستانی در انگلستان از این نظریه پشتیبانی می کند که روستاییان قرون وسطی تصور می کرده اند، مردگان می توانند از گور خارج شوند و موجب بیماری، قحطی و مرگ شوند. این مطالعه جدید نشان می‌دهد، مردم انگلستان در قرون‌وسطی تا چه حد می‌خواسته‌اند، از وقوع آخرالزمان…