;

جدیدترین اخبار و مقالات اخبار بازی های کامپیوتری

دریافت مالیات از بازی‌های خارجی وارد فاز جدیدی خواهد شد. براین اساس، دو وزارتخانه کشور باید به کمک وزارت ارشاد آمده و دریافت مالیات را تقویت کنند.

با یک اپلیکیشن جدید، امکان اجرای تمام بازی‌های کامپیوتری در گوشی هوشمند میسر شده است. آیا عصر کنسول‌های بازی به سر خواهد آمد؟

صفحه 1 از 33