جدیدترین مطالب اخبار بازی های کامپیوتری

دانشمندان نزدیک ۲ هزار کودک را که بیش از سه ساعت در روز بازی ویدئویی می‌کردند مورد بررسی قرار دادند و به تاثیر بازی های ویدیویی در افزایش سرعت تصمیم‌گیری مغز کودکان پی‌بردند.

انتقاد ستاد بازی و سرگرمی حوزه علمیه از فیلترینگ بازی‌های کامپیوتری با انتشار یک بیانیه رسمی توسط این نهاد انجام شد.

صفحه 1 از 31