جدیدترین اخبار و مقالات امواج الکترومغناطیسی

دانشمندان در زمینه ی ساخت شنل نامرئی کننده به پیشرفت های چشمگیری رسیده اند. اگر از هوادارن مجموعه فیلم های هری پاتر باشید پس حتما یکی از سکانس های فیلم هری پاتر و سنگ جادو را به خاطر دارید که در آن پروفسور اسنیپ، وجود چیزی را در نزدیکی خود احساس کرده و برای گرفتن…