;

جدیدترین اخبار و مقالات اینترنت رایگان

ایلان ماسک، با اظهاراتی تند به انتقاد از تمرکز بیش از اندازه روی تحصیلات دانشگاهی پرداخته و توصیه کرده که جوانان از دانشگاه رایگان اینترنت بهره ببرند.

تاکنون بیش از 20 میلیون خانوار آمریکایی که توان پرداخت هزینه اینترنت را ندارند، به منظور دریافت یارانه ویژه اینترنت در برنامه دولت آمریکا ثبت‌نام کرده‌اند.

صفحه 1 از 6