جدیدترین اخبار و مقالات اینترنت ملی

شبکه ملی اطلاعات باعث داشتن کنترل بیشتر بر ارتباطات اینترنتی در داخل کشور می‌شود و آن را تضمین می‌کند. همچنین یکی از ویژگی‌های مهم شبکه ملی اطلاعات ، پیامد اقتصادی آن برای کشور است و نکته مهم در این مورد، کاهش هزینه‌های مربوط به شبکه پهن باند اینترنت است.

در توضیح شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی می‌توان گفت که یک بستر سخت افزاریست و پس از پیاده‌سازی کامل آن باید به دنبال نرم افزار و داده‌های لازم برای آن باشیم که البته لازم است در ابتدا سازمان‌ها و ارگان‌های اداری اطلاعات و داده‌های غیرمحرمانه خود را در آنجا قرار دهند. بعد از طی…

پروژه شبکه ملی اطلاعات در حال تکمیل است و به روزهای پایانی عملیاتی‌سازی خود نزدیک می‌شود. شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی درواقع یک بستر و سخت افزار است که با عملیاتی شدن آن باید به فکر تولید و تامین داده یا نرم افزار برای آن باشیم. در مرحله اول وزارتخانه‌های مختلف لازم است تا…

  شبکه ملی اینترنت که با اسامی زیادی همچون اینترنت ملی از آن یاد می‌شود، ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت را در صورتی افزایش می‌دهد که با اجرای فاز سوم این طرح، سرعت دسترسی به پهنای باند ثابت به ۵ مگابیت بر ثانیه و پهنای باند همراه به ۴ مگابیت بر ثانیه می‌رسد. بیش از۱۰…

صفحه 3 از 3