جدیدترین اخبار و مقالات اینترنت ملی

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگویی اعلام کرد که اینترنت ملی پتانسیل لازم برای پاسخگویی به نیازهای خدمات پایه کشور را دارد. وی قطعی یک هفته‌ای اینترنت در سراسر کشور را فرصتی برای وزارت‌خانه تحت امرش قلمداد کرد.

صفحه 2 از 3