;

جدیدترین اخبار و مقالات باستان شناسی

همواره برای ملت‌ها بحث نحوه صحبت‌کردن مردم با زبان‌های باستانی بسیار جذاب بوده و حالا پی بردن به این امر با بازسازی از طریق هوش مصنوعی میسر شده است.

تعدادی از باستان‌شناسان طی یک عملیاتی به‌تازگی موفق به کشف اتاقک‌هایی در اهرام مصر شده‌اند که ظاهراً در هرم ساهورای مصر به‌صورت مخفی قرار داشته‌اند.

صفحه 1 از 4