جدیدترین مطالب باستان شناسی

طبق اخبار و اطلاعات به دست آمده در قبرستانی در کشور لهستان بقایای یک خون آشام قرن هفدهمی با یک داس بر روی گردنش کشف شده است. داسی که بر روی گردن این خون آشام زده شده برای جلوگیری از بیدارشدن آن پس از مرگ به کار گرفته شده است.

قطعا داستان‌‌های زیادی درباره آتلانتیس شنیده‌اید و شاید فکر کنید که تنها یک داستان کودکانه باشد. اما اخیرا شواهدی مربوط به نقشه شهر افسانه‌ای آتلانتیس کشف شده، که می‌تواند اثابت کند این شهر واقعا وجود داشته و زیر آب‌های خلیج Cardigan ولز غرق شده است.

کشف شبکه راه های باستانی زیرزمینی در اروپا که با الگویی مشابه از اسکاتلند تا ترکیه امروزی گسترده شده‌اند، حیرت باستان‌شناسان را در پی داشته است.

صفحه 1 از 2