جدیدترین مطالب بانک مرکزی ایران

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تهمیداتی و تدابیری را اعلام کرد. بنابر این بخشنامه سقف کارت به کارت افزایش یافت.

صفحه 1 از 2