جدیدترین مطالب بیکاری

بخش عظیمی از بیکاران امروز را فارغ التحصیلان دانشگاه‎ها تشکیل می‎دهند. این شرایط به یک بحران ملی در کشور تبدیل شده است. اما واقعا علت رشد بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی چه می‎تواند باشد؟ آمارهای موجود نشان از بیکاری 4.5 میلیون نفری فارغ التحصیلان دارد. این مساله همیشه مورد نقد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. زیرا…