;

جدیدترین اخبار و مقالات تلسکوپ

جدیدترین تکنولوژی رصد سیارات فراخورشیدی به‌نام لنز پراش می‌تواند به‌راحتی تلسکوپ جیمزوب را بازنشسته کند. این لنز پیشرفته چه قابلیت‌هایی دارد؟

صفحه 1 از 3