;

جدیدترین اخبار و مقالات سرویس آمازون

فرماندار ایالت آمازوناس برزیل از جف بزوس که یکی از ثروتمند‌ترین افراد جهان است درخواست کرده تا برای استفاده از نام جنگل‌های بارانی آمازون حق امتیاز بپردازد.

آمازون ، این خرده فروش آنلاین، طی یک سرویس جدید، غذای تازه به خانه ها ارسال می کند. این خرده فروش به لطف همکاری با موریسون، به زودی ارسال غذای تازه و یا حتی فریز شده را به خانه ها، در انگلستان آغاز خواهد کرد. آمازون، ورود به بخش ارسال غذا را سال گذشته با احداث آمازونپانتری،…