جدیدترین مطالب سیاره زهره

سیاره ونوس دومین سیاره منظومه شمسی از نظر فاصله با خورشید است. این سیاره از جهان مختلفی ویژگی‌های عجیبی دارد. در ادامه این نوشتار با این سیاره درونی منظومه شمسی بیشتر آشنا می‌شویم.

آیا ما در کائنات بی‌انتها تنها هستیم؟ پرسشی است که اکنون دانشمندان پاسخ آن را در ابرهای سیاره زهره یا ناهید جستجو می‌کنند. ممکن است معمای حیات فرازمینی در سیاره زهره رمزگشایی شود.

پدیده گذر یا Transmit به عبور جرمی کوچکتر از مقابل قرص جرم بزرگتر در آسمان گفته می‌شود. گذر زهره و عطارد از معروف ترین گذرها هستند و مانند سایر پدیده‌های کمیاب رصدی مشتاقان نجوم را مجذوب خود می‌کنند.

با وجود آشفتگی و انبوه کربن دی‌اکسید جو سیاره زهره ، به نظر می‌رسد که این سیاره مکان مناسبی برای سفرهای فضایی در منظومه شمسی باشد. اما اگر چنین امکانی به وجود بیاید، حتما باید مطمئن شوید که قبل از ظهر به این سیاره‌ی جهنمی سفر می‌کنید!

ایالات‌متحده و روسیه ممکن است، برای کاوش دومین سیاره منظومه شمسی در ماموریت ونوس باهم همکاری کنند. به گزارش رسانه‌های روسیه، آژانس فضایی آمریکا، ناسا و آژانس فضایی روسیه، روسکاسموس؛ در حال مذاکره برای ماموریت مشترکی به سیاره زهره هستند. به گفته لو زلنی مدیر موسسه تحقیقات فضایی در آکادمی علوم روسیه، ناسا تاکنون چندین…

کاوشگر ژاپنی آکاتسوکی موفق به مشاهده یک موج گرانش گرانشی عظیم در اتمسفر زهره (ونوس) شده است. این نخستین باری نیست که چنین موج گرانشی در دومین سیاره منظومه شمسی مشاهده می شود؛ اما این بزرگترین موج گرانشی ثبت شده تاکنون است. شواهد جدید از این کشش گرانشی 10 هزار کیلومتری حکایت دارند، اتمسفر سیاره…