جدیدترین اخبار و مقالات طوفان‌های خورشیدی

برخورد شدید کاوشگر پارکر ناسا با یک طوفان خورشیدی تصاویر جذابی را بوجود آورد که شاید دیدنش برای شما هم جالب باشد. ظاهراً این کاوشگر به‌سختی جان سالم به در برده است.

در سپتامبر سال 1859، ریچارد کرینگتون و ریچارد هاجسون شدیدترین طوفان خورشیدی مغناطیسی مشاهده‌شده در تاریخ بشریت را رصد کردند. نام این رویداد پدیده کرینگتون است. این روزها پیش‌بینی طوفان‌های خورشیدی اهمیت زیادی دارد.