جدیدترین مطالب ماهواره

کار ساخت ماهواره پیام به اتمام رسید و سازمان فضایی ایران برای قرار دادن این ماهواره در مدار زمین خود را آماده می‌کند. اما مشخصات ماهواره پیام امیرکبیر چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

رئیس سازمان فضایی ایران از اتمام ساخت ماهواره دوستی خبر داد. مرتضی براری در حالی از پایان طراحی و ساخت این ماهواره ایرانی می‌گوید که از دو سال قبل صحبت هایی راجع به اتمام این پروژه شنیده می‌شد. 

صفحه 1 از 3