جدیدترین مطالب مقاصد گردشگری ایران

هر ساله تعداد مسافرت‌های ایرانیان به خارج از کشور افزایش می‌یابد. کشورهای مختلف هم از اینکه ایرانی‌ها کشور آنها را برای مسافرت و گردش انتخاب کرده‌اند ابراز خوشحالی می‌کنند. در واقع مقاصد گردشگری مهم ایرانیان کشورهای کم دردسر هستند.