جدیدترین مطالب واکسن

موسسه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران قابلیت تولید بیش از ۵۰ نوع محصول را دارد. واکسن‌ها، کیت‌های تشخیص آزمایشگاهی و سرم تزریقی از جمله مهمترین تولید این انستیتو است که به طور انحصاری تولید و روانه بازار داخلی می‌شود.

درمان سرطان با واکسن هم اکنون مورد توجه پزشکان و محققان قرار گرفته است. محققان با توسعه ی یک واکسن جدید امیدوارند که با وجود شکست همه ی مراحل درمان تومور، به وسیله ی این واکسن بتوانند تومورهای سرطانی را از بین ببرند. هم اکنون در انگلستان دو شرکت کننده برای اولین بار از این داروی تزریقی در بیمارستان…