جدیدترین مطالب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

زارع‌پور، وزیر ارتباطات از تشکیل کارگروهی، برای ارائه مدل‌های متفاوت اینترنت، جهت بازنگری در تعرفه‌ها به منظور رفع مشکلاتی از جمله کندی سرعت اینترنت در سال 1401 خبر داد. با ادامه این خبر با تکراتو همراه باشید.

وزیر ارتباطات امروز در آیین بهره برداری پروژه های شرکت مخابرات درباره پروژه های مخابراتی و مسائل سرعت اینترنت صحبت کرد. همچنین او اعلام کرد که: طرح صیانت نباید رسانه ای می‌شد.

صفحه 1 از 2