جدیدترین مطالب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

امکان ایجاد گروه مشترک و تماس تصویری بین پیام‌رسان‌های ایرانی به زودی فراهم خواهد شد. این دو ویژگی کی قرار است به پیامر‌سان‌ها متصل شوند؟

وزیر ارتباطات در بخشی از سخنانش عنوان کرد که هیچ‌کس حق دسترسی به اطلاعات مردم در پیامرسان‌های داخلی را ندارد.

با وجود محدودیت‌های اینترنتی در سال گذشته، رضایت وزیر ارتباطات از سرعت اینترنت کشور به دلیل افزایش آن کمی عجیب است؛ اما گفته شده از ابتدای دولت سیزدهم تا به الان سرعت اینترنت بیشتر شده است.

صفحه 2 از 19