جدیدترین مطالب پژو پارس

به نظر می‌رسد که بازار خودرو با ورود به فصل جدید وارد دوره‌ای تازه از رکود شده است. البته هرچند پیش از این نیز بازار خودرو رونق چندانی نداشت ولی با این وجود هم، قیمت خودروهای پرفروش داخلی ثابت بوده و تغییر چندانی نداشته است.