;

جدیدترین اخبار و مقالات کمپانی توییتر

با اینکه ماسک پیشتر خبر از پایان تعدیل نیرو در توییتر داده بود اما طبق گزارش جدیدی این پدیده ادامه داشته و این بار تیم زیرساخت توییتر مد نظر خواهند بود.

صفحه 1 از 2