coinex
otetmarket
راهنمای خرید تکراتو

زنان در به یادآوری و استفاده از کلمات بهتر عمل می‌کنند؛ ولی آیا این گفته صحت دارد؟

کتاب‌ها و مجلات عامه‌پسند علمی این بحث را با قطعیت به پیش می‌کشند که زنان در به یادآوری و پیدا کردن کلمات بهتر عمل می‌کنند ولی آیا این گفته صحت دارد؟

بله، زنان بهتر هستند! به عبارتی، برتری آنان تا حدّ زیادی در طول عمرشان یکسان است، امّا این تفاوت نسبتاً ناچیز است. -مارکو هیرن‌اشتاین-، استاد دانشگاه برگن، نروژ.

بیشتر بخوانید: از دید علم، جنسیت های گوناگون چطور زبان‌ را به کار می‌گیرند؟

تحلیل دانشمندان چه چیزی را راجع به زنان به ما می‌گوید؟

هیرن‌اشتاین علاقه‌مند است به بررسی تاثیر عواملی نظیر زیست‌شناسی، روان‌شناسی و عوامل اجتماعی بر تفاوت‌های جنس / جنسیّتی که در قوه‌ی شناختی که در زیربنای مکانیزم مغزی رخ می‌دهد. اما آیا نتایج در نهایت بحث‌های قهوه‌خانه‌ای را درباره‌ی اینکه چه کسی بهتر است حل می‌کند؟

تا به امروز، تمرکز  ما بیشتر روی توانایی‌هایی بوده است که در آن مردان را برتر می‌پنداشتند. با این حال، در سال‌های اخیر تمرکز بیشتر به سمت زنان معطوف شده است. – هیرنشتاین –

ما فکر می کردیم زنان بهتر هستند – و بله، آنها هستند!

منشأ این تفاوت‌های جنس / جنسیّتی؛ ذات در مقابل پرورش، و بعد پیامدهای بالقوه این تفاوت‌ها‌ست که موضوع گفتمان‌های بزرگ اجتماعی نیز بوده است. اما اجازه دهید برگردیم به پرسش‌مان: آیا مردان و زنان استعدادهای متفاوتی برای مشاغل گوناگون دارند؟

کتاب‌های درسی و کتاب‌های علمی رایج این را قطع به یقین می‌دانند که زنان در یافتن کلمات بهتر هستند. به عنوان مثال، هنگام نامگذاری کلماتی که با حرف «F» شروع می‌شوند یا کلماتی که به دسته‌یِ خاصی مانند حیوانات یا میوه‌ها تعلق دارند. البته مضاف بر آن، این واقعیت را نیز در نظر گرفته‌اند که زنان در به خاطر سپردن کلمات بهتر هستند.

زنان

با تمام این‌ها، یافته‌های واقعی بسیار متناقض‌تر از آن‌چیزی هستند کتاب‌های رایج به آن اشاره می‌کنند: برخی مطالعات مزیّت زنانه، برخی مزیّت مردانه و برخی هیچ مزیتی پیدا نمی‌کنند.

بیشتر مهارت‌های فکری تفاوت‌هایی را در میانگین عملکرد بین زنان و مردان نشان نمی‌دهند یا تفاوت‌های ناچیز دارند. شاید تا حدّی به نظر بدیهی به نظر برسد، امّا هیرنشتاین و همکارانش اشاره می‌کنند که چگونه یافته‌های آنها می‌تواند در تشخیص و مراقبت‌های بهداشتی مفید واقع شود.

ارتباط حیاتی برای تشخیص زوال عقل

نتایج حداقل از دو جهت به‌هم مرتبط هستند. اوّل، آنها کمک می‌کنند تا روشن شود که آیا این مزیّت زنان واقعی است یا خیر. در وهله‌ی بعد، دانستن این‌که تفاوت جنس / جنسیّتی برای تفسیر نتایج ارزیابی‌های تشخیصی، که در آن توانایی‌ها اغلب آزمایش می‌شوند، مهم است و یا این‌چنین نیست.

به عنوان نمونه؛ برای تعیین اینکه آیا فردی دچار زوال عقل است یا خیر. آگاهی به اینکه زنان عموماً در آن وظایف بهتر عمل می‌کنند، برای جلوگیری از گاف آماری ، به دلیل میانگین عملکرد پایه بهتر ضروری به نظر می‌رسد. و برای مردان: تشخیص بیشینه‌ی آنها به دلیل عملکرد پایه‌یِ پایین‌ترشان.

در حال حاضر، بسیاری از ارزیابی‌ها،ــ امّا نه همه آنهاــ، جنس/جنسیّت را در نظر می‌گیرند.

پژوهش بر اساس فراداده

هیرنشتاین و همکارانش به اصطلاح «فراتحلیل» انجام داده‌اند، یعنی آنها داده‌های ترکیبی تمام پایان نامه‌های دکتری، کارشناسی ارشد و مطالعات منتشر شده در مجلات علمی را که می‌توانستند پیدا کنند، تجزیه و تحلیل کردند. این فراتحلیل بیش از 500 معیار را از بیش از سیصد و پنجاه هزار شرکت کننده در بر می‌گرفت.

پژوهش‌گران دریافتند که زنان در واقع بهتر هستند، امّا به هر روی مزیّت کوچکی است، و در طول عمر یک فرد نیز ثابت است.

مضاف بر این، آنها دریافتند که این مزیّت زنانه به جنس / جنسیّت پژوهشگران نیز مرتبط است. به بیانی، دانشمندان زن مزیّت زنانه را بزرگتر و دانشمندان مرد مزیت زنانه را کمتر گزارش کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

شما چطور فکر می‌کنید؟ آیا تا به کنون در خود یا در زنان پیرامون‌تان استفاده‌ی بهتر از کلمات را دیده‌اید؟ دیدگاه خود را در بخش «کامنت‌ها» با تکراتو به اشتراک بگذارید و اخبار فناوری را با ما دنبال کنید.

منبع: sciencedaily

راهنمای خرید تکراتو
ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |


ارسال نظر