جدیدترین اخبار و مقالات امنیت سیستم عامل ها

نمی توان القابی مانند شرور، ضد اجتماع و یا هرج و مرج طلب را به تمامی هکرها تعمیم داد، تمامی آنها افرادی نیستند که از تخریب سرورهای دولتی، شبکه های تلویزیونی، و نفوذ به صفحات شخصی لذت ببرند. در حقیقت بسیاری از متخصصان با مهارت کامپیوتر از استعداد خود در راه های بهتری استفاده می…