جدیدترین مطالب تصادفات جاده ای

به زودی شاهد راه‌ اندازی نخستین مرکز تست تصادف ایران خواهیم بود. این مرکز با هدف نظارت بر کیفیت تولیدات خودروهای داخلی راه اندازی خواهد شد تا از آسیب های بیشتر جلوگیری شود.

بی گمان ایلان ماسک مردی است که آینده را رغم خواهد زد، قطعا در این مورد بحثی وجود ندارد” اما تا چه حد. احتمالا باید منتظر آینده بمانیم! او تاکنون پروژه های بلندپروازانه ای فوق العاده قابل توجهی را به انجام رسانده است. از ساخت پنل های خورشیدی، خودروهای الکتریکی تا حتی تبدیل انسان به…