جدیدترین مطالب تصادفات جاده ای

بی گمان ایلان ماسک مردی است که آینده را رغم خواهد زد، قطعا در این مورد بحثی وجود ندارد” اما تا چه حد. احتمالا باید منتظر آینده بمانیم! او تاکنون پروژه های بلندپروازانه ای فوق العاده قابل توجهی را به انجام رسانده است. از ساخت پنل های خورشیدی، خودروهای الکتریکی تا حتی تبدیل انسان به…