جدیدترین مطالب تلسکوپ جیمز وب

20 سال پیش دانشمندان ساخت نسل بعدی تلسکوپی را آغاز کردند که بتواند جانشین تلسکوپ هابل شود. اکنون مهندسان ناسا اعلام کردند که بالاخره تلسکوپ فضایی جیمز وب (JWST) به پایان رسیده است. این تلسکوپ مجهز به آینه 6/5 متری، اندازه ای دو برابر تلسکوپ هابل دارد. تلسکوپ فضایی جیمز وب در حال حاضر در…

صفحه 1 از 2