جدیدترین مطالب توقف خط تولید پراید

تعداد استانداردهای اجباری خودرو، از ۵۲ به ۸۳ استاندارد افزایش پیدا کرده است؛ تعدادی از خودروها توانایی پاس نمودن این استانداردها نداشته و قرار است تا تولید آنها در سال 97 متوقف شود. لیست خودروهایی که در سال 97 تولید نمی‌شوند نیز منتشر شده است.

  مصوبه تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۱ به ۸۳ مورد افزایش پیدا کرده است. این امر باعث شده تا توقف تولید 20 مدل خودرو را در پنج گروه در دی ماه سال ۱۳۹۷ شاهد باشیم.

براساس اطلاعات موجود قرار است تا از این پس تولید پراید متوقف گردد و از گردونه تولید خارج شود. بنابراین گروه تولیدی سایپا در تلاش است تا خروج پراید از چرخه تولید مشکلی برای مصرف کنندگان واقعی ایجاد نکند. این شرکت قصد دارد پیرو بخشنامه 201958 نسبت به فروش پایانی پراید اقدام نماید. مشتریان می…