جدیدترین مطالب حمله هکری

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران درمورد تداوم مشکل سامانه بلیت فروشی مترو تهران توضیحاتی را ارائه داده که حاکی از این است که آثار حمله سایبری به شهرداری هنوز ادامه دارد!