;

جدیدترین اخبار و مقالات خلاصه کتاب

خلاصه کتاب انسان خردمند تلاش دارد تا ماموریتی غیرممکن باشد. خلاصه‌ای از کتابی که خود خلاصه‌وار تاریخ مختصر بشر را روایت می‌کند. کتاب انسان خردمند سعی دارد به پرسش‌های بزرگ پاسخ دهد.