جدیدترین مطالب خودرو الکتریکی

نسل جدید خودرو الکترکی لیف ، اولین اتومبیلی است که به دستیار رانندگی پرو پایلوت در آمریکای شمالی و اروپا مجهز می شود؛ نیسان اخیرا عملکرد این قابلیت را به نمایش گذاشته است. این قابلیت با یک دکمه روی فرمان فعال شده و آن را کنترل می کند، هدایت و کنترل ترمز و شتاب نیز…