;

جدیدترین اخبار و مقالات ربات انسان نما

محققان موفق به ساخت رباتی شدند که می‌تواند با انسان‌ها بوکس تمرین کند. به نظر می‌رسد تمرین بوکس با ربات جدیدترین چالش مبارزان این رشته باشد؛ چراکه این ربات قادر است با قابلیت‌هایی که دارد در مسابقات بوکس شرکت کند. 

ربات مدیرعامل میکا به عنوان اولین ربات انسان‌نمای مبتنی‌بر هوش مصنوعی، هم‌اکنون یک شرکت بزرگ را مدیریت می‌کند و از دغدغه‌هایش می‌گوید!

انسان‌واره هوشمند طوس هم‌اکنون اولین شخصیت دیجیتالی کشور محسوب می‌شود که به عضویت کمیسیون کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد درآمده است.

صفحه 1 از 4