این روزها توکن NFT طرفداران زیادی پیدا کرده‌ است و افراد به ساخت و خرید و فروش آنها روی آورده‌اند. اما بهترین مارکت پلیس NFT در سال 2021 کدام است؟