جدیدترین مطالب همراه اول

افزایش سهم دولت از درآمد اپراتورها صرف شبکه ملی اطلاعات خواهد شد. مجلس در تصمیم تازه خود، از درآمد اپراتورها برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و همچنین توسعه هوشمند سازی قوای سه‌گانه، ردیف بودجه تعیین کرد.

صفحه 1 از 8