جدیدترین مطالب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

اختلال نرم‌افزارها و دستگاه‌های دیجیتال در نتیجه تغییر ساعت در کشور در شرایطی رخ داده که وزارت ارتباطات با اطمینان خاصی از عدم بروز مشکل خبر داده بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از همکاری بانک مرکزی با کسب و کارهای اینترنتی داخلی جهت فراهم‌سازی امکان پرداخت با ریال دیجیتال در پلتفرم‌های داخلی خبر داد.

صفحه 1 از 11