جدیدترین مطالب پرداخت الکترونیک

الزام پرداخت‌یارها به تغییر دامنه توسط سامانه شاپرک اعلام شد و این نهاد از آنها خواسته، به جای دامنه com. از دامنه ir. استفاده کنند.

ضرر شرکت‌های پرداخت الکترونیکی از فیلترینگ به عدد باورنکردنی 300 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که این آمار مربوط که ماه‌های مهر و آبان است.

صفحه 1 از 2