جدیدترین اخبار و مقالات پروژه سولی

کنترل ساعت هوشمند با بکار گیری تکنولوژی رادار پروژه ی سولی ، بدون دخالت دست، امکان پذیر خواهد شد. گوگل نسخه ی پیش نمایشی از ساعت هوشمندی که در آن از تکنولوژی رادار پروژه سولی استفاده شده و در نتیجه بدون دخالت دست قابل کنترل است را ایجاد کرده است. کنفرانس I/O امسال گوگل نیز برگزار شد و…

به واسطه ی پروژه سولی گوگل ، این امکان برای کاربران مهیا می شود که دستگاه های الکترونیکی را با اشاره دست خود، بدون لمس واقعی دستگاه، کنترل کنند. با توجه به شواهد موجود، گوگل کماکان در حال کار بر روی این تکنولوژی است. پروژه سولی گوگل یکی از برجسته ترین مواردی بود که گوگل…

گروه پژوهشی گوگل که با عنوان ATAP یا Advanced Technology and Projects شناخته می شوند با استفاده از درزهای لباستان با پروژه Jacquard، اقدام به تعاملات پوشیدنی یکپارچه و بدون درز کرده اند. یکی از چندین پروژه ای که ATAP در کنفرانس گوگل I/O ٢٠١۵ معرفی کرد پروژه Jacquard بود که تمامی آن بر پایه…