جدیدترین مطالب پیام رسان بومی

تکلیف نسخه های فارسی تلگرام با نزدیک شدن به آذرماه باید مشخص شود. پیش از این گفته شده بود که هاتگرام و تلگرام طلایی فقط تا پایان آذر مهلت بومی شدن دارند.

صفحه 1 از 9