طبق آخرین خبرها، اولین گوشی های قابل انعطاف در سال 2018 به بازار خواهند آمد. برای بررسی بیشتر این موضوع در ادامه با تکرا همراه باشید. به نظر می رسد که گوشی های قابل انعطاف بتواند انقلاب بزرگی در تکنولوژی تولید و طراحی این دستگاه ها به وجود بیاورد. یکی از کمپانی های بزرگی که در…