;
coinex

روش های ناسا برای محافظت از زمین

روش های ناسا برای محافظت از زمین

روش های ناسا برای محافظت از زمین با همکاری سازمان های دولتی محقق می شوند.

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ، 13500 ﺗﻮﺩﻩ ی سنگی اﻃﺮاﻑ ﻛﺮﻩ ی ﺯﻣﻴﻦ ﺭا ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ است. اﮔﺮ ﺣﺘﻲ ﻳﻜﻲ اﺯ اﻳﻦ سنگ ﻫﺎ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﻨﺪ، ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ اﺯ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ موجب ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺁﺷﻮﺏ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ، ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎ اﺯ رﻭﻱ ﻧﻘﺸﻪ ی جهانی و ﺣﺘﻲ اﻧﻘﺮاﺽ نسل ﺑﺸﺮ ﺷﻮﺩ. ﻧﺎحوم ملامید، ﻣﺪﻳﺮ ﻳﻜﻲ اﺯ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮا ﻓﻀﺎ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ اﺯ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻂﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺧﻮﺩ در موسسه ی آمریکایی هوانوردی و فضانوردی در کالیفرنیا اعلام کرد: “ﻣﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ گالری پرتاب کننده هستیم.”
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎﺩ ﺩﻓﺘﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ی ﺩﻓﺎﻉ اﺯ ﺯﻣﻴﻦ (PDCO)، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﻱ فعالیت های خود را پیرامون اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ های اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، آغاز کرده است. اﻳﻦ ﺳﺎزمان با ردیابی اجرام خطرناک آسمانی، اطلاعات لازم را درباره ی مسیر حرکت آنها، در اختیار آژانس فدرال مدیریت بحران (FEMA) و سازمان دفاع آمریکا قرار می دهد؛ در نهایت این سازمان ها با همکاری یکدیگر، اقدامات لازم را برای پیشگیری از وقوع اتفاقات هولناک، فراهم می کنند.
ﻧﺎﺳﺎ، طبق روال “برنامه ی رصد اجرام نزدیک به زمین” عمل کرده و این خطرات احتمالی را رصد می کند. اﮔﺮ ﻳﻚ ﺷﻬﺎﺏ ﺳﻨﮓ، ستاره ی دنباله دار و یا هر جرم آسمانی دیگر بتواند فاصله ی 1.3 واحد نجومی از خورشید، یا به بیان دیگر بتواند فاصله ی بین خورشید و زمین را طی کند؛ ناسا آن جرم را “نزدیک به زمین” و یا NEO در نظر می گیرد. (هر 1 میلیون واحد نجومی، برابر با 93 میلیون مایل است). اگر این فاصله از 0.05 واحد خورشیدی یا 4.5 میلیون مایل کمتر شود، ناسا جرم مورد نظر را به عنوان یک خطر احتمالی در نظر می گیرد.

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﺳﺎ 13500 جرم نزدیک به زمین یا NEO را شناسایی کرده ﻛﻪ از این میان، تعداد 1600 اﺯ ﺁﻧﻬﺎ، ﺧﻂﺮﻧﺎﻙ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در تصویر زیر که توسط رصدخانه ی Armagh شبیه سازی شده، نقشه ی اجرام نزدیک به زمین را مشاهده می کنید؛ شاید با دیدن این عکس، مفهوم گالری پرتاب کننده را دریابید. اجرام نزدیک به زمین، دور خورشید می گردند، اما سرعت حرکت آنها بسیار سریعتر از زمین بوده و از هیچگونه الگوی گردشی پیروی نمی کنند؛ به همین دلیل می توان انتظار داشت که این اجرام ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮﺩ ﺭا تغییر داده و به طرف زمین حرکت کنند.

کره ی زمین در مرکز دایره ی زرد رنگ قرار دارد، و نقطه ی زرد رنگی که در مرکز تصویر مشاهده می کنید، خورشید را نشان می دهد. تمام نقاط سبز رنگ، در واقع شهاب سنگ هایی هستند که در منطقه ی امن قرار دارند؛ اما نقاط قرمز و زرد، نشان دهنده ی شهاب سنگ ها و اجرامی هستند که احتمالا برای ما خطرناک خواهند بود.

کره ی زمین در مرکز دایره ی زرد رنگ قرار دارد، و نقطه ی زرد رنگی که در مرکز تصویر مشاهده می کنید، خورشید را نشان می دهد. تمام نقاط سبز رنگ، درواقع شهاب سنگ هایی هستند که در منطقه ی امن قرار دارند؛ اما نقاط قرمز و زرد نشان دهنده ی شهاب سنگ ها و اجرامی هستند که احتمالا برای ما خطرناک هستند..

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﻧﺎﺳﺎ، ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺗﻤﺎﻡ اجرام نزدیک به زمین شناخته شده، ﻣﻌﺎﺩﻝ 0.01 درصد تا صد سال آینده، برآورد شده است. ناسا در ادامه اضافه کرد که خطر بعدی که احتمال وقوع آن ناچیز است، تا سال 2027 محقق نخواهد شد.

با تمام این اوصاف، این احتمال وجود دارد که ناسا از برخی از این اجرام غافل بمانند؛ سنگی که در هالووین 2015 با زمین برخورد کرد را می توان از جمله ی آنها دانست. اﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ اجرام نزدیک به زمین و یا ﺷﻬﺎﺏ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ اﺳﺖ؛ با اینحال ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ با ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺮ ساﻋﺖ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎی احتمالی آنها، کار عاقلانه ای نیست. ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻲ ﺩاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ اﺯ ﻧﻆﺮﻳﻪ ﻫﺎی توجیه کننده ی انقراض دایناسور ها، نظریه ی شهاب سنگ های آسمانی است.

با توجه به تاریخچه ی زمین، و شواهد و مدارکی که این برخورد ها از خود به جای گذاشته اند، به طور قطع می دانیم که چنین برخورد هایی در گذشته بوده و در آینده هم رخ خواهند داد. لازم به ذکر است که پیش بینی وقوع آنها بسیار مشکل است، اجرام از یک الگوی قابل پیش بینی پیروی نکرده و در نقطه ی مشخصی، سقوط نمی کنند؛ و اﮔﺮ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺯﻣﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ، ﻫﻴﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻱ ﺑﺮاﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ آنها ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩ.

ﺟﺎﻥ ﮔﺮاﻧﺴﻔﻴﻠﺪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ی ﻣﻂﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻧﺎﺳﺎ اﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ: “در حال حاضر، ﻫﻴﭻ ﺧﻂﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وجود ندارد، ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎﻝ ﺗﻮﭖ ﺁﺗﺸﻴﻦ ﻋﻆﻴﻢ الجثه ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2013 و ﺷﻬﺎﺏ سنگی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺎلووین 2015 با زمین برخورد کرد، به ما یادآوری می کنند که چشم هایمان را باز کنیم و هوشیار باشیم.”

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ PDCO، به دنبال راهی ست که بتواند مسیر حرکت شهاب سنگ های درحال نزدیک شدن را، تغییر دهد.

یکی اﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ی ﻧﺎﺳﺎ، ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ تغییر ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ سنگ ﻫﺎﺳﺖ. ﺩﺭ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﺯ نیروی گرانشی اجرام ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮاﻱ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﻛﺮﺩﻥ اجرام نزدیک به زمین،  استفاده می شود. یکی دیگر از روش های ناسا برای محافظت از زمین ، از طریق فضا پیماهای شلیک کننده است، آنها می توانند مسیر اجرام نزدیک به زمین را تغییر دهند. در صورتیکه ﻫﻴﭽﻜﺪاﻡ اﺯ اﻳﻦ موارد عملی ﻧﺸﻮﺩ، ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺁﮊاﻧﺲ ﻓﺪﺭاﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤران (FEMA)، ساکنان زمین را مطلع می کند. ناسا در یک بیانیه اعلام کرد: “اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺪاﻡ اﺯ اﻳﻦ ﺭاﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﻓﺎﻋﻲ اﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎ اﺭﺳﺎﻝ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﮊاﻧﺲ، اﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ احتمالی، اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ و ﺣﺘﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﺎﻱ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭ آنها گذاشته، تا بتوانند اقدامات لازم را فراهم کنند. ﺁﮊاﻧس، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭا ﺩﺭ اﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺷﻬﺎﺏ ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﺯﻣﻴﻦ ﺭا ﺩﺭ ﻧﻆﺮ می گیرد.”

.

با عضویت در کانال رسمی تکرا در تلگرام از آخرین اخبار روز تکنولوژی مطلع باشید.

.

منبع: techinsider


عصر تکنولوژی، تکرا

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |


ارسال نظر