;
coinex

نظریه ی انیشتین ثابت شد: امواج گرانشی وجود دارند!

نظریه ی انیشتین ثابت شد: امواج گرانشی وجود دارند!

امواج گرانشی به وجود آمده ناشی از اغام دو سیاهچاله، دو رویداد عظیمی هستند که دانش نجوم را منقلب می کنند.

نظریه آلبرت انیشتین، درباره ی وجود امواج در بافت فضا زمان، اثبات شد. فیزیکدانان توانستند اولین سیگنال های ناشی از برخورد عظیم دو سیاه چاله را که نزدیک به 1.3 میلیارد سال قبل به وقوع پیوست، دریافت کنند. و حالا امواج گرانشی به وجود آمده ناشی از این برخورد، به زمین رسیده است. تیمی از دانشمندان رصد خانه ی تداخل سنج لیزری امواج گرانشی LIGO، این رویداد عظیم امواج گرانشی را شبیه سازی کرده اند. در مرحله ی اول، این دو سیاهچاله به صورت مارپیچی بام هم آمیخته می شوند، سپس برخورد صورت گرفته و در نهایت با هم ادغام می شوند.

تیمی از دانشمندان رصد خانه ی تداخل سنج لیزری امواج گرانشی LIGO، این رویداد عظیم امواج گرانشی را شبیه سازی کرده اند. در مرحله ی اول، این دو سیاهچاله به صورت مارپیچی بام هم آمیخته می شوند، سپس برخورد صورت گرفته و در نهایت با هم ادغام می شوند.

دیو ریتز، مدیر اجرایی LIGO طی یک بیانیه ی مطبوعاتی در 11 فوریه اعلام کرد که این اولین بار است که دو سیاه چاله با هم ادغام می شوند. او در ادامه اضافه کرد که برخورد و ادغام بین این دو جرم کیهانی با چگالی بسیار بالا، یک طوفان عظیم را در بافت فضا زمان به وجود آورده است. در تصویر شبیه سازی شده ی زیر، بازتاب آزاد شده،ناشی از امواج گرانشی را مشاهده می کنید.

دیو ریتز، مدیر اجرایی LIGO طی یک بیانیه ی مطبوعاتی در 11 فوریه اعلام کرد که این اولین بار است که دو سیاه چاله با هم ادغام می شوند. او در ادامه اضافه کرد که برخورد و ادغام بین این دو جرم کیهانی با چگالی بسیار بالا، یک طوفان عظیم را در بافت فضا زمان به وجود آورده است. در تصویر شبیه سازی شده ی زیر، بازتاب آزاد شده،ناشی از امواج گرانشی را مشاهده می کنید.

این امواج بالاخره به زمین رسیدند؛ البته سیگنال های ایجاد شده بسیار ضعیف بودند، اما به هر حال قدرت و دقت دستگاه های تشخیص دهنده در رصد خانه ی LIGO به اندازه ایست که قادر به دریافت این سیگنال های ضعیف بود. ریتز در بیانیه خود، طرح شبیه سازی شده را به این شکل توضیح داده است: ” مشاهده می کنید که زمین مانند یک ژله تکان می خورد. این تکان ها در حالت واقعی بسیار نامحسوس هستند.”

ریتز در بیانیه خود، طرح شبیه سازی شده را به این شکل توضیح داده است: " مشاهده می کنید که زمین مانند یک ژله تکان می خورد. این تکان ها در حالت واقعی بسیار نامحسوس هستند."

کشف اخیر، نگاه تازه ای را در عرصه ی امواج گرانشی به وجود آورده، و درک ما را درباره ی امواج گرانشی منقلب می کند. ریتز می گوید: “در حال حاضر که ما توانایی تشخیص این سیستم ها را داریم؛ و حالا که از وجود سیاهچاله های دوتایی مطمئن هستیم، به پیام های جهان هستی، گوش خواهیم داد.”

.

.
منبع: techinsider


عصر تکنولوژی، تکرا

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |


ارسال نظر