;
coinex

ستاره شناسان موفق به تخمین دقیق ترین جرم کهکشان راه شیری شدند

ستاره شناسان موفق به تخمین دقیق ترین جرم کهکشان راه شیری تاکنون شدند

محاسبه و تخمین دقیق جرم میلیاردها ستاره و اجرام کیهانی واقع در کهکشان راه شیری تقریبا ناممکن است. با این وجود، گروهی از ستاره شناسان ادعا می کنند، آنها موفق به تخمین دقیق ترین، جرم کهکشان راه شیری تاکنون شده اند.

در مطالعه ای که به تازگی در نشریه ” The Astrophysics Journal” به چاپ رسیده است، دانشمندان جرم کهکشان راه شیری را 9.5 در  1041 کیلوگرم تخمین زده اند.  در واقع شما می توانید به این شکل نیز در نظر بگیرید، یک عدد 95 به همراه 40 صفر بعد از آن! این عدد (ترجیحا از خواندن آن صرف نظر کنید!)  10 به توان 11 × 4.8 برابر جرم خورشید است.

ستاره شناسان با استفاده از جرم خورشید به عنوان یک واحد استاندارد اندازه گیری و مقایسه اجرام و ساختارهای خورشیدی موفق به تخمین این عدد شده اند.

دانشمندان برای رسیدن به اعداد فوق، از برخی از آمارها و محاسبات ریاضیاتی فوق پیچیده بهره برده اند. مشخصا، این تیم تحقیقاتی در این مطالعه از ترکیبی از تحلیل مدل بیز سلسله مراتبی به همراه اندازه گیری مستقیم سرعت خوشه های کروی بهره برده اند.

گفتنی است، خوشه های کروی در چرخش به دور کهکشان دارای مدارهایی کاملا کشیده هستند و سرعت های مداری آنها نیز بسیار زیاد است. سرعت برخی از این خوشه های کروی نسبت به خورشید حتی به 100 کیلومتر در ثانیه می رسد.

 ستاره شناسان با استفاده از مشاهده کشش گرانشی خورشید بر زمین، قادر به تخمین جرم خورشید هستند. مشابه چنین تخمینی می تواند در مورد کهکشان راه شیری با اندازه گیری کشش گرانشی آن بر خوشه های کروی انجام شود.

این تخمین جدید، در برگیرنده جرم ستاره ها، سیارات، اقمار، گرد و غبارهای کیهانی، ماده تاریک و چیزهای دیگری است که کهکشان راه شیری را شکل داده اند.

محققان می گویند، کلید رسیدن به تخمین، محاسبه تمامی تخمین ها، از جمله تخمین عدم قطعیت بوده است.

به گفته گوندولین ادی، دانشجوی دکترا دانشگاه مکمستر در همیلتون، انتاریو، که در این مورد به نیویورک تایمز توضیح می داد، روش مورد استفاده برای این مطالعه می تواند نتایج (مثبت) گسترده تری در تحقیقات آینده در بر داشته باشد.

روش فوق پیش از این در زمینه های دیگر هم مورد استفاده قرار گرفته بود؛ اما این بار با توجه به این اینکه کامپیوترهای مدرن فعلی قدرت پردازشی کافی برای انجام محاسبات فوق پیچیده را دارند، به خوبی مورد استفاده ستاره شناسان قرار گرفته است.

.

منبع: engadget

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |


ارسال نظر