;
coinex

دفاعیه ایرانسل درباره ی ترابرد پذیری

شرکت همراه اول به عنوان اپراتور اول ایران در زمینه ترابرد پذیری موفق عمل نکرده است و شرکت ایرانسل توانسته تا وضعیت خوبی در زمینه ترابرد پذیری داشته باشد.
اپراتور ایرانسل به عنوان اپراتور دوم ایران با گذشت بیش از 9 ماه از عملیاتی شدن اجرای طرح ملی ترابردپذیری تلفن همراه توانسته تا عملکرد مطلوبی در طرح ترابرد پذیری داشته باشد اما پس از منتشر شدن گزارشاتی مبنی بر رویکرد بهتر و سبقت با اختلاف زیاد همراه اول از ایرانسل، این شرکت دفاعیه‌ای را در اختیار اصحاب رسانه قرار داده است. در ادامه با تکرا همراه باشید.

موفقیت اپراتورها در اجرای طرح ملی ترابرد پذیری تلفن همراه (MNP) را در سه شاخص میزان اقبال به اپراتورها در طرح ملی ترابرد پذیری، همکاری در اجرای مناسب طرح ترابرد پذیری و رضایتمندی مشترکان از روند ترابردپذیری می‌توان مورد بررسی قرار داد.

میزان اقبال به اپراتورها در طرح ملی ترابردپذیری

بر اساس آمار ارائه شده توسط شرکت پایا (مجری فنی طرح ملی ترابردپذیری)، تا ساعت 24 روز جمعه 26 خردادماه 1396 مطابق جدول زیر تعداد درخواست‌های ترابرد از همراه اول به ایرانسل 105 هزار و 974  نفر  بوده، این درحالی است که درخواست‌های ترابرد از ایرانسل و ورود به همراه اول 72  هزار و 512  نفر است.

شرکت همراه اول به عنوان اپراتور اول ایران در زمینه ترابرد پذیری موفق عمل نکرده است و شرکت ایرانسل توانسته تا وضعیت خوبی در زمینه ترابرد پذیری داشته باشد.

بنابر این، با توجه به آمار اعلام شده فوق توسط شرکت پایا ، نسبت تعداد درخواست‌های خروج از همراه اول و ورود به ایرانسل به تعداد درخواست‌های خروج از ایرانسل و ورود به همراه اول حدود 5/1 برابر است که می‌توان دریافت که نارضایتی در خدمات در همراه اول و کیفیت بیشتر خدمات ایرانسل دلیل این مورد بسیار اساسی و مهم است. همچنین گفتنی است که ایرانسل به عنوان اپراتور پیشگام در اینترنت نسل 4 توانسته تا پوشش بسیار مناسب و با کیفیتی را برای خدمات اینترنت ایجاد کند و گرانی و عدم کیفیت خدمات اینترنت همراه اول باعث شده تا ایرانسل در زمینه ترابرد پذیری سبقت بزرگی را از همراه اول بگیرد.

همکاری در اجرای  مناسب طرح ترابردپذیری

بر اساس گزارش شرکت پایا (مجری فنی طرح ترابرد پذیری) مطابق نمودار زیر درصد همکاری ایرانسل در اجرای صحیح طرح ملی ترابردپذیری برای تغییر اپراتور از ایرانسل به همراه اول برابر با 8/86 درصد بوده است، در حالی که درصد همکاری شرکت همراه اول در اجرای این طرح ملی تنها 5/42 درصد است.

شرکت همراه اول به عنوان اپراتور اول ایران در زمینه ترابرد پذیری موفق عمل نکرده است و شرکت ایرانسل توانسته تا وضعیت خوبی در زمینه ترابرد پذیری داشته باشد.

طبق آمارهای منتشر شده این گونه می‌توان دریافت که شرکت ایرانسل، اپراتور دوم ایران توانسته تا امور خروج مشترکان و پیوستن به اپراتور دیگیری را راحت‌تر کند و این عمل باعث رضایت بیشتر مشترکان و سریعتر انجام شدن ترابرد پذیری از ایرانسل به همراه اول یا رایتل شده است که نشان از مشارکت مناسب ایرانسل در اجرا ترابرد پذیری دارد.

رضایتمندی مشترکان از عملکرد اپراتورها

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای دریافت نظرات مشترکانی که متقاضی ترابرد بوده‌اند سامانه‌ای جهت انجام نظرسنجی از مشترکان به نشانی bpms.cra.ir/nazar-mnp راه اندازی کرده است. نمودار زیر که از بخش «مشاهده نتایج» این سامانه استخراج شده نشان دهنده میزان رضایت مشترکین از  عملکرد اپراتورهای ایرانسل و همراه اول در روند ترابرد پذیری است.

شرکت همراه اول به عنوان اپراتور اول ایران در زمینه ترابرد پذیری موفق عمل نکرده است و شرکت ایرانسل توانسته تا وضعیت خوبی در زمینه ترابرد پذیری داشته باشد.

بر اساس نمودار ارائه شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  70/77 درصد از شرکت کنندگان عملکرد ایرانسل را متوسط و  خوب ارزیابی کرده‌اند.  این در حالی است که 07/86 درصد از مشارکت کنندگان در این نظر سنجی عملکرد همراه اول را بد و متوسط ارزیابی کرده‌اند؛ به همین دلیل باید گفت که  این می‌‎توان این نظرسنجی را تأیید کننده مستندات ارائه شده در دو بخش نخست متن حاضر دانست اما باید گفت که در گزارشی که مدتی قبل از سوی سازمان تنظیم مقررات رو ارتباطات رادیویی منتشر شد، همراه اول توانسته بود تا برترین اپراتور در طرح ترابرد پذیری باشد و ایرانسل سومین اپراتور کشور باشد و حتی از رایتل نیز نتایجی ضعیف‌تر داشته باشد که نشان از یک تناقض در آمارهای منتشر شده در طرح ترابرد پذیری دارد.

بر اساس مستندات ارائه شده در صورت همکاری اپراتورها به‌ویژه همراه اول در جهت تسهیل اجرای طرح ملی ترابرد پذیری و باز گذاشتن فضای انتخاب برای تغییر اپراتور و عدم ایجاد مشکل در مسیر ترابرد مشترکان، آمار نهایی شماره‌های ترابرد شده‌ که می‌خواهند از این طرح ملی بهره بگیرند بیشتر می‌شود و برنده نهایی طرح ملی ترابرد پذیری مشترکانی خواهند بود که آزادانه بتوانند اپراتور خود را انتخاب کنند. به وضوح قابل مشاهده است که با توجه به گزارش‌های ارائه شده برپایه‌ آمار رسمی شرکت پایا و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هر سه شاخص اصلی سنجش موفقیت در طرح ترابرد پذیری تلفن همراه، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل موفق عمل کرده است.

نظر شما در رابطه با طرح رجیستری چیست؟ کدام اپراتور کیفیت خدمات بهتری دارد؟

.

تهیه و گردآوری: تکرا

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |


ارسال نظر