جدیدترین مطالب اخبار خودروهای خارجی

میزان صادرات خودرو چین در سال 2022 رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته و سبب شده تا چین با عبور از آلمان به دومین صادرکننده خودرو در جهان بدل شود.

صفحه 1 از 9