;

جدیدترین اخبار و مقالات اریکسون

اریکسون در آخِن آلمان، یک آزمایشگاه محاسبات ابری (Cloud lab) جدید برای اپراتورهای شبکه و مشتریان صنعتی تاسیس کرده است. در آنجا قرار است برنامه های کاربردی Cloud برای صنایع خاص در آینده سریعتر توسعه داده شود.  اریکسون که تولید کننده تجهیزات شبکه ای است، یک مرکز پشیبانی برای ایجاد راه حل مشکلات ابر (Cloud)…

در حالی که بسیاری از ما هنوز صبورانه منتظر پوشش مناسب و معقول 4G LTE هستیم، پژوهشگران اریکسون آماده تست تکنولوژی 5G با سرعت اعجاب آور هستند. اریکسون، وقتی سخن از زیرساخت های ارتباطاتی به میان می آید، یک نام بزرگ در این عرصه بوده که فن آوری های مختلف را در خارج از آزمایشگاه…