جدیدترین مطالب امنیت

واتساپ صورتی بدافزاری است که کنترل گوشی را به دست می‌گیرد. باید مراقب این برنامه خود را به عنوان آپدیت جدید واتساپ جا زده است، بود. در ادامه این نوشتار تکراتو همراه باشید تا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم.

امنیت واتساپ چقدر است؟ آپدیت امنیتی واتساپ به چه معناست و چه خط مشی را دنبال می‌کند؟ در ادامه این نوشتار تکراتو به این پرسش پاسخ می‌دهیم. با ما همراه باشید تا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم.

تلگرام قابلیت‌های امنیتی بسیار خوبی دارد، اما شما می‌توانید باز هم امنیتش را ارتقاء دهید. در این مطلب به آموزش رمز گذاشتن برای تلگرام پرداخته‌ایم.

صفحه 1 از 10