جدیدترین مطالب اهداف مارک زاکربرگ

مارک زاکربرگ اهداف بشردوستانه و فکرهای بزرگی در سر دارد. این کمپانی اعلام کرد که به عنوان بخشی از درآمدهای فوق العاده زیاد فیسبوک، یک ساختار جدیدی برای سهام در نظر گرفته که زاک را به عنوان ناظر تمام و کمال باقی می گذارد حتی در صورتی که اکثر سهام خود را هم اهدا کند. مدیر عامل…