جدیدترین اخبار و مقالات اپلیکیشن پرداخت

اختلال در سرویس کارت به کارت از چند روز پیش بسیاری از امور بانکی مردم را دچار مشکل کرده است. این مشکل در فضای مجازی با واکنش و انتقادات گسترده‌ای همراه شده است.

آپ کارت یا نئوبانک آپ به عنوان جدیدترین محصول آسان پرداخت پرشین معرفی شد. این خدمت جدید از اول تیرماه در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

صفحه 1 از 2