جدیدترین مطالب اپ استور

جبهه‌بندی شرکت‌های فناوری علیه یکدیگر مسئله ایست که این روز‌ها پس از صحبت‌های ایلان ماسک در مورد اپل و سیاست‌های انحصارطلبانه‌اش شکل گرفته است.

برندگان سال 2022 اپ استور با اعلام رسمی اپل معرفی شدند. در کنار آن، برنامه‌ها و بازی‌هایی که تأثیر فرهنگی قابل توجهی روی جامعه دارند نیز در یک دسته‌بندی جداگانه معرفی شدند.

اجبار اپل به پشتیبانی از اپ استورهای شخص ثالث با قانونی تحت‌ عنوان DMA در اتحادیه اروپا به مرحله اجرا درآمد. این قانون برای شرکت‌های بزرگ اجرا خواهد شد.

صفحه 1 از 5